Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij
Kancelaria Radcy Prawnego

Nieruchomości i lokale

Nieruchomości dzielą się na gruntowe, budynkowe i lokalowe (części budynków) i są przedmiotem zarówno praw rzeczowych jak i obligacyjnych. Z zakresu tych pierwszych najbardziej powszechne są stosunki własnościowe, użytkowanie wieczyste, służebność przejazdu oraz hipoteka, natomiast z zakresu tych drugich najczęściej spotykamy umowy sprzedaży, darowizny, najmu i dzierżawy.

Dość dużo sporów powstaje na tle realizacji kontraktów, których przedmiotem są nieruchomości. Istotne jest sprawdzenie księgi wieczystej, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje odnoszące się do osoby właściciela i stosunków prawnych, których przedmiotem dana nieruchomość była, np. czy jest na niej ustanowiona hipoteka, czy jest obciążona jakimś prawem rzeczowym, czy jest wpisany najem. Wszystko, co znajdziecie Państwo w KW może mieć niebagatelne znaczenie dla komfortu trwania umowy.

Następnie trzeba się zastanowić nad treścią umowy, sprawdzić ile swobody daje dla danego typu umowy ustawodawca i co ewentualnie można w niej zapisać odmiennie niż proponują to przepisy. Umowę należy sporządzić w przewidzianej prawem formie. Dla sprzedaży będzie to akt notarialny, dla najmu forma pisemna.

Kolejne spojrzenie na tytuł kieruje w stronę procesu inwestycyjnego. Zakłada przetargi i postępowanie administracyjne w przedmiocie pozwolenia na budowę, zawarcie umów o roboty budowlane, uzyskanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń finansowej strony inwestycji i inne.

Wywłaszczenie w dzisiejszych czasach przeżywa renesans ze względu na skalę inwestycji drogowych i obiektowych. Skala tych inwestycji wymusiła wydanie szczególnych przepisów, które regulują daną dziedzinę, np. inwestycje drogowe, zawierające w sobie również unormowania odnoszące się do wywłaszczenia. Należy pamiętać, że jest ono ostatecznością, gdyż przejęcie czyjejś nieruchomości pod inwestycję celu publicznego powinno się odbywać w drodze pertraktacji i zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Regulacje dotyczące nieruchomości  są bardzo rozległe i są domeną nie tylko prawa cywilnego, ale też administracyjnego. Niekiedy te dwie dziedziny prawa się przenikają, jak w przypadku użytkowania wieczystego, które jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ale odwołanie od SKO generuje postępowanie przed sądem powszechnym w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Również zamówienia publiczne są mieszanką prawa publicznego i prywatnego, co wyraża się w dużym sformalizowaniu i kontroli procedury z jednej strony, a zawarciem umowy cywilnoprawnej – z drugiej.

Ten chaos na pewno nie ułatwia samodzielnego działania. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania lub chcielibyście zlecić komuś prowadzenie swojej sprawy...

zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail lub za pomocą poniższego formularza

 

Wypełniając formularz zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swych danych osobowych.
Służą one jedynie do nawiązania kontaktu i nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami nakazanymi przez prawo. Dane te będą przez nas przechowywane jedynie w sytuacji nawiązania współpracy i świadczenia dla Państwa usług.

 
         

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Dagmara Kuszewska prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska, ul. Ciołka 13 lok. 127, 01-445 Warszawa

Cele przetwarzania

Świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja przed sądami
Wykonanie zawartych umów
Rozliczanie płatności

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny
Wykonanie umowy bądź podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy
Uzasadniony interes Administratora danych

Odbiorcy danych

Brak stałych odbiorców, dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim (osoby fizyczne, urzędy, sądy) w związku ze świadczeniem usług prawnych

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska
ul. Ciołka 13 lok. 127
01-445 Warszawa
tel/fax 22 100 50 88,
kom. 501 599 556,
e-mail: kancelaria@kuszewska.pl
© 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio
Informacja o wykorzystaniu Cookies | Polityka prywatności