Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij
Kancelaria Radcy Prawnego

Odszkodowania i kary umowne

Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować szkodę w majątku danej firmy. Szkoda majątkowa może mieć różne źródła. Może wynikać z czynu niedozwolonego, a więc z działania sprzecznego z prawem, może mieć też źródło w umowie i następować w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. To umowa powinna określać podstawę odpowiedzialności, ponieważ przepisy ustawy Kodeks cywilny wskazują jedynie rozwiązanie przykładowe. Zakłada się, że dłużnik odpowiada za nienależytą staranność w wykonywaniu umowy. Można jednak w umowie wskazać okoliczności za które sprawca szkody poniesie odpowiedzialność, chociaż sama ustawa jej nie przewiduje. Przy umowach wzajemnych, czyli kiedy strony spełniają sobie nawzajem świadczenia ekwiwalentne, można dochodzić wykonania umowy i odszkodowania bądź można od umowy odstąpić.

Umowy mogą również zawierać postanowienia o karach umownych, przybierających postać quazi-odsetek (kara za nieterminowe wykonanie zobowiązania niepieniężnego) lub quazi-odszkodowań (konkretna finansowa dolegliwość za zaistnienie przewidzianych w umowie uchybień).  Jednak pamiętać należy, że kary umowne wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Może się więc okazać, że pieniądze uzyskane z kar umownych nie pokryją całej szkody. Aby uniknąć rozczarowania trzeba w umowie wyraźnie wskazać, że zachowuje się prawo do żądania wypłaty odszkodowania poza karami umownymi, na wypadek gdyby te ostatnie nie doprowadziły do rekompensaty szkody.

Niejednokrotnie egzekwowanie należnej kwoty będzie następowało od strony ubezpieczyciela (jeśli sprawca szkody był na daną okoliczność ubezpieczony), co zakłada trudne postępowanie. Nie musicie jednak Państwo ponosić ciężaru takiego postępowania samodzielnie. Współpraca z prawnikiem na pewno zwiększy Państwa szanse na pozytywne zakończenie sprawy, dlatego...

zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail lub za pomocą poniższego formularza

 

Wypełniając formularz zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swych danych osobowych.
Służą one jedynie do nawiązania kontaktu i nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami nakazanymi przez prawo. Dane te będą przez nas przechowywane jedynie w sytuacji nawiązania współpracy i świadczenia dla Państwa usług.

 
         

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Dagmara Kuszewska prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska, ul. Ciołka 13 lok. 127, 01-445 Warszawa

Cele przetwarzania

Świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja przed sądami
Wykonanie zawartych umów
Rozliczanie płatności

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny
Wykonanie umowy bądź podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy
Uzasadniony interes Administratora danych

Odbiorcy danych

Brak stałych odbiorców, dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim (osoby fizyczne, urzędy, sądy) w związku ze świadczeniem usług prawnych

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska
ul. Ciołka 13 lok. 127
01-445 Warszawa
tel/fax 22 100 50 88,
kom. 501 599 556,
e-mail: kancelaria@kuszewska.pl
© 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio
Informacja o wykorzystaniu Cookies | Polityka prywatności