Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. zamknij
Kancelaria Radcy Prawnego

Windykacja należności

Pojęcie to wskazuje najczęściej na egzekwowanie od dłużnika należnej kwoty pieniężnej.

Ilekroć zdarzy się, że dłużnik nie zapłaci w umówionym terminie, macie Państwo prawo naliczyć mu odsetki za czas opóźnienia i żądać zapłaty kwoty dłużnej wraz z odsetkami. Proszę jednak pamiętać o przedawnieniu. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat, ale przepisy często podają do danych roszczeń szczególne terminy przedawnienia, np. roszczenia sprzedawcy z umowy sprzedaży przedawniają się w terminie dwuletnim.

Zanim przejdziecie Państwo do etapu sądowego, należy podjąć próby wyegzekwowania zapłaty samodzielnie bądź przy udziale prawnika. Etap ten na potrzeby postępowania sądowego powinien być udokumentowany. Jeśli Państwo pominiecie go lub nie zbierzecie dowodów na próby uzyskania zapłaty bez angażowania sądu, możecie się Państwo narazić na konsekwencje uznania Was za pieniaczy – gdy dłużnik uzna roszczenie i zapłaci zaraz po otrzymaniu informacji o sprawie sądowej. Sąd obarczy Was wtedy kosztami postępowania, które normalnie regulowałby dłużnik.

Sprawy pomiędzy przedsiębiorcami będą się toczyły w ramach postępowania gospodarczego, które jest bardzo sformalizowane pod względem dowodowym. Nie można w jego toku występować z dodatkowymi czy alternatywnymi roszczeniami. Wszelkie dowody powinny być powołane w piśmie wszczynającym sprawę, chyba że chodzi o dowody dotyczące nowych okoliczności lub takie, których nie można było wcześniej powołać. Najczęściej wykorzystuje się do postępowań windykacyjnych tryby nakazowe i upominawcze. Zakładają one szybkie wydanie orzeczenia, z tym że dłużnik może się od nich odwołać, co spowoduje przekierowanie sprawy do postępowania zwykłego.

Orzeczenie wydane przez sąd musi się uprawomocnić, żeby można było wszcząć egzekucję. Trzeba mu nadać również klauzulę wykonalności, bo dopiero orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności daje tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji.

Windykacja jest często procesem długotrwałym, który może ulec skróceniu dzięki zaangażowaniu profesjonalnego pełnomocnika. Nawet jeśli etap sądowy przebiegnie sprawnie dzięki wykorzystaniu postępowań uproszczonych, to do realizacji pozostaje egzekucja. Jeśli chcecie Państwo w pełni wykorzystać narzędzia jakie daje prawo do wyegzekwowania zapłaty od dłużnika...

zapraszamy do skorzystania z usług  naszej kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail lub za pomocą poniższego formularza

 

Wypełniając formularz zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swych danych osobowych.
Służą one jedynie do nawiązania kontaktu i nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami nakazanymi przez prawo. Dane te będą przez nas przechowywane jedynie w sytuacji nawiązania współpracy i świadczenia dla Państwa usług.

 
         

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Dagmara Kuszewska prowadząca działalność pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska, ul. Ciołka 13 lok. 127, 01-445 Warszawa

Cele przetwarzania

Świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja przed sądami
Wykonanie zawartych umów
Rozliczanie płatności

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny
Wykonanie umowy bądź podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy
Uzasadniony interes Administratora danych

Odbiorcy danych

Brak stałych odbiorców, dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim (osoby fizyczne, urzędy, sądy) w związku ze świadczeniem usług prawnych

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska
ul. Ciołka 13 lok. 127
01-445 Warszawa
tel/fax 22 100 50 88,
kom. 501 599 556,
e-mail: kancelaria@kuszewska.pl
© 2021 Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Kuszewska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio
Informacja o wykorzystaniu Cookies | Polityka prywatności